Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios privatumo sąlygos nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remdamiesi tvarkome interneto svetainėje pateiktus pirkėjų asmens duomenis.
UAB „Butero prekyba“ yra įsipareigojusi gerbti  ir saugoti  Jūsų privatumą. Stengiamės, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
1.2. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „BUTERO PREKYBA“, juridinio asmens kodas 125919724,veiklos  adresas Aušros 13 ,Utena

 

1.3. Kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis? Kaip juos naudojame?


Privatumo politikoje apžvelgiamos šios temos:

  • kaip naudojame Jūsų asmens duomenis;
  • kokius asmens duomenis atskleidžiame trečiosioms šalims;
  • kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis;
  • rinkodaros pranešimai;
  • Jūsų teisės;
  • kaip naudojame slapukus;
  • kaip su mumis susisiekti.
  • pirmą kartą lankantis mūsų interneto svetainėje mes paprašysime Jūsų patvirtinti, jog sutinkate, kad būtų naudojami slapukai šioje Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis.

 

Iškilus bet kokiems klausimams dėl mūsų taikomų asmens duomenų ir privatumo apsaugos nuostatų, rašykite mums el. paštu  info@rankdarbiukisene.lt

 


2.KAIP PANAUDOJAMI JŪSŲ DUOMENYS

 

Jūsų asmens duomenis naudojame įvairiais būdais – tai priklauso nuo informacijos pobūdžio ir nuo to, kokiomis mūsų paslaugomis naudojatės.

 

2.1. Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys

 

Susisiekdami užsakymo pateikimo metu Jūsų nurodytu telefono numeriu, kai užsakote prekę ir suvedate savo duomenis, bet neatliekate apmokėjimo.

Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus NUO PASKUTINIO BENDRAVIMO  su jumis..

Tai būtina, kad vadovaudamiesi savo teisėtu interesu tinkamai įvykdyti sudarytą sutartį galėtume naudoti Jūsų nurodytą telefono numerį siekiant susisiekti su Jumis ir padėti užbaigti pradėtą apmokėjimo procesą bei suteikti konsultaciją dėl iškilusių klausimų. Jūs galite bet kada išreikšti nesutikimą dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo kreipdamiesi el.info@rankdarbiukisene.lt arba bendraujant su manimi telefonu 868210322.

Pristatydami Jūsų įsigytas prekes Jūsų nurodytu mokėtojo ir pristatymo adresu.

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos.

 

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. Mums būtų sudėtinga išsiųsti Jums užsakytas prekes nenurodant Jūsų vardo, pavardės ir kontaktinių duomenų.

Siųsdami Jums informaciją apie mūsų naujus produktus ir paslaugas el. paštu, SMS žinutėmis, Facebook ir Gmail platformomis ar paprastu paštu.

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba tol, kol atšauksite šį sutikimą.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. Mums būtų sudėtinga išsiųsti Jums užsakytas prekes nenurodant Jūsų vardo, pavardės ir kontaktinių duomenų. Siųsdami Jums informaciją apie mūsų naujus produktus ir paslaugas el. paštu, SMS žinutėmis, Facebook ir Gmail platformomis ar paprastu paštu. Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba tol, kol atšauksite šį sutikimą. Tokiu būdu siekiame, kad Jūs visuomet žinotu visą naujausią informaciją. Šią informaciją siunčiame tik Jums sutikus. Siųsdami su mūsų paslaugomis susijusias SMS žinutes, el. laiškusJūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo komunikacijos su Jumis pabaigos.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (kad žinotumėte, kada užsakytos prekės bus pristatytos). Tuo tarpu apklausos paslaugų kokybei įvertinti mums reikalingos siekiant teisėto intereso gerinti mūsų paslaugų kokybę (Jūs galite bet kada atšaukti tokių anketų gavimą kreipdamiesi el. paštu info@rankdarbiukisene.lt atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške).Siekdami Jus identifikuoti, kai pateikiate užsakymą telefonu. Tai būtina, kad galėtume tvarkyti Jūsų užsakymą, pateiktą telefonu.

Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo perdavimo pabaigos

Dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo.

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė).

 

Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir

Parduotuvę.

 

2. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENINIUS DUOMENIS

2.1. Jūsų mokėjimų informacija

Priimdami ir grąžindami pinigus. Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo operacijos atlikimo dienos. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus

2.2. Jūsų bendravimo su mumis istorija

Jūsų perduota informacija, pavyzdžiui, telefonu (telefoninio pokalbio ar paliktos balso žinutės įrašas, kai skambinate į mūsų klientų aptarnavimo liniją arba kai Jums skambina mūsų darbuotojai) arba el. paštu. Teikdami paslaugas ir pagalbą, siekdami užtikrinti vienodos ir geros kokybės aptarnavimą bei apsaugoti mūsų interesus. Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo komunikacijos pabaigos. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums bei turėti įrodymus iškilus ginčui dėl paslaugų kokybės.

2.3. Pirkimo ir veiksmų istorija
Jūsų pirkiniai, Jūsų krepšelyje išsaugotos prekės ir Jūsų veiksmai naudojantis el. paštu, interneto svetaine. Teikdami paslaugas ir pagalbą, taip pat tvarkydami pinigų grąžinimo klausimus. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (šiam tikslui naudojame tik Jūsų pirkimo istoriją).  Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė).

2.4. Jūs neprivalote suteikti mums jokios tokio pobūdžio asmeninės informacijos, tačiau jos nesuteikus Jums gali nepavykti įsigyti mūsų prekių. Be to, mažai tikėtina, kad tokiu atveju bus užtikrintas maksimalus bendras aptarnavimo kokybės lygis. Tačiau renkatės Jūs ir mes gerbiame Jūsų pasirinkimą.

2.5. Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiame pranešime nurodytomis sąlygomis ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu, ar pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėtu intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises.

 

3.KOKIUS ASMENS DUOMENIS ATSKLEIDŽIAME DUOMENŲ GAVĖJAMS

Mes norime įgyti ir išlaikyti Jūsų pasitikėjimą, todėl Jūsų asmens duomenis atskleisime tik būtinais atvejais.

3.1. Jūsų asmens duomenis galime perduoti toliau išvardytų kategorijų duomenų gavėjams, kurie mums yra svarbūs, kad galėtume Jums teikti savo paslaugas, kaip nurodyta šiame pranešime:

3.1.1.  Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis savo draudikams ir profesionaliems konsultantams dėl rizikos valdymo, profesionalių konsultacijų arba teisinių reikalavimų pateikimo, vykdymo arba gynimo;

3.1.2. Su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas interneto svetainėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti;

3.1.3. Specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams. Sudarę sutartį su subrangovais, mes imamės visų būtinų priemonių, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai laikytų asmens duomenis paslaptyje.

3.2. Jūsų asmens duomenis galime perduoti ne tik nurodytais konkrečiais atvejais, bet ir vykdydami savo teisines prievoles, taip pat iškilus būtinybei apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų gyvybiškai svarbius interesus. Tiesioginės rinkodaros tikslais asmens duomenis Jūsų sutikimu galime perduoti mūsų partneriams.

4.RINKODAROS PRANEŠIMAI

Mes negalime nurodyti konkretaus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpio. Pavyzdžiui, mes turime teisę saugoti Jūsų asmens duomenis, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums taikomų teisės aktų reikalavimus, taip pat apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų gyvybiškai svarbius interesus. Visais atvejais Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei būtina konkretiems tikslams pasiekti. Daugiau informacijos apie asmens duomenų saugojimo laikotarpius galite rasti šios Privatumo politikos skyriuje „Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis“.

5.JŪSŲ TEISĖS

Šioje pranešimo dalyje apžvelgiame duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas Jūsų teises. Kai kurios teisės apima daug aspektų, todėl šiame pranešime pristatome tik pagrindinius. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis, kad žinotumėte visą informaciją apie šias teises.

 

5.1. Jūs turite šias su asmens duomenimis susijusias teises:

5.1.1. teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;

5.1.2. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome;

5.1.3. teisę reikalauti ištaisyti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mes saugome (nors daugelį jų galite ištaisyti prisijungę prie savo paskyros);

5.1.4. teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų duomenis („teisė būti pamirštam“);

5.1.5. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

5.1.6. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

5.1.7. teisę į duomenų perkeliamumą (galioja nuo 2018-05-25);

5.1.8. teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;

5.1.9. teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

5.2. Jei norite įgyvendinti savo teises, arba iškilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo ar teisių įgyvendinimo, rašykite mums adresu info@rankdarbiukisene.lt

5.3. Teisė gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą. Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiame duomenų rinkimo metu. Ją taip pat galite visada rasti šioje Privatumo politikoje arba gauti kreipdamiesi el. paštu  info@rankdarbiukisene.lt

5.4. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymą, tokia kaip asmens duomenų tvarkymo tikslai, asmens duomenų kategorijos, asmens duomenų gavėjai ir kt.. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją, jei nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės.

5.5. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.

5.6. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę prašyti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti, kai:

a.asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi;

b. atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;

c. nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant teisėto mūsų arba trečiosios šalies intereso ;

d. asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais,

e. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

f. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis mums taikomų teisės akų reikalavimų. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant:

g.pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve;

h.laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; arba  pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus. Šios Jūsų teisės taip pat neįgyvendinsime, jei mūsų arba trečiosios šalies interesai yra svarbesni už Jūsų pagrindines teises ir laisves.

5.7. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais:

a.Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą;

b. kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti;

c.kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba

d.Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis teisėtu mūsų arba trečiosios šalies interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus:

e.su Jūsų sutikimu;

f.dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo;

g.siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba dėl svarbaus viešojo intereso.

5.8. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums pareiškus nesutikimą, mes nebetvarkysime asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

5.9. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums su tuo nesutikus, mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų šiuo tikslu.

5.10. Teisė į duomenų perkeliamumą. Šią teisę galėsite įgyvendinti tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome automatizuotomis priemonėmis (kompiuteriais ir pan.) ir asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

5.11. Jūsų sutikimas arba sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.

5.12. Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.

5.13. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, www.ada.lt. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

5.14. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

6. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

6.1. Mes visuomet norime išgirsti savo klientų atsiliepimus (ypač jei esate mumis nusivylę arba manote, kad galėtume dirbti geriau).

6.2. Nedvejodami kreipkitės į mus, jei:

6.2.1. turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų apie šią privatumo politiką;

6.2.2. norite, kad mes nustotume naudoti Jūsų asmens duomenis;

6.2.3. norite pasinaudoti kokiomis nors pranešime minimomis savo teisėmis arba pateikti skundą.

7. SLAPUKAI

7.1. Mūsų interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėse ar jomis naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, programėlėmis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais.

7.2. Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai idenfitikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su Jūsų naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, įskaitant naršymą interneto svetainėse, ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.

7.3. Slapukų valdymas svetainėje:

Mūsų interneto svetainės slapukai.

7.4. Trečiųjų šalių interneto svetainės

7.4.1. Mes galime bendradarbiauti su trečiųjų asmenų bendrovėmis (dažniausiai vadinamomis paslaugų teikėjais), kurios turi galimybę, mums leidus, interneto svetainėse arba mūsų paslaugų vietose, programėlėse ir įrankiuose patalpinti trečiųjų šalių slapukus. Šių paslaugų teikėjai mums padeda kokybiškiau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti.

7.4.2. Prašome atkreipti dėmesį, jog trečiųjų šalių slapukams taikoma trečiųjų šalių privatumo politika, todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už šias privatumo nuostatas.

8. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI

Mes naudojamės „Google Analytics“ teikiama paslauga, kuri padeda analizuoti, kaip Jūs naudojatės mūsų interneto svetaine.

Daugiau informacijos apie tai, kaip galite pasiekti, tvarkyti ar pašalinti su „Google“ paskyra susietą informaciją, pateikiama skiltyje „Aiškumas ir pasirinkimas“.

Mes leid